link 12bet 2888k

“เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” ในงาน “Bangkok River Festival 2023”

“เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” ในงาน “Bangkok River Festival 2023”

(Paid Content For Thai Beverage Public Company Limited)

“เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” สืบสานวิถีถิ่นไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก ในงาน “Bangkok River Festival 2023” 25-27 พ.ย.66 นี้

การปลูกฝังให้เยาวชนมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีความรักในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบยั่งยืน โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริเริ่ม และขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้กับเยาวชนและฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสู่สากล

สอดคล้องกับที่ ไทยเบฟ ได้มุ่งมั่นยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน พร้อมทั้งผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามกลยุทธ์ “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม ภาครัฐและหน่วยงานราชการ ในการอนุรักษ์ สร้างการรับรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าของไทย

ล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรมอบรมน้อง ๆ เยาวชน ก่อนลงพื้นที่กิจกรรมในวันจริง และยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชนให้การตอบรับเข้าร่วมเป็นอย่างดีเช่นเคย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของน้อง ๆ เยาวชนจากทั้ง 5 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร / วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนของตนเองเพื่อสื่อสารให้เพื่อนๆ ได้รับรู้ โดยมีรุ่นพี่จากโครงการ Beta Young Entrepreneur อาสามาเป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรมกับน้อง ๆ

กิจกรรมครั้งนี้ได้นัดพบรวมตัวกันทำกิจกรรมที่ วัดประยุรวงศาวาส จากนั้นได้เริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมแรกเพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนจากทั้ง 5 วัดได้ทำความรู้จัก จากนั้นเป็นการทำความเข้าใจกับ โครงการ Bangkok River Festival 2023 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลิกภาพ ทักษะการพูด การสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ จากนั้นเพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมในช่วงบ่ายด้วยการรวมกลุ่มทำ VLOG เพื่อบอกเล่าเรื่องความน่าสนใจของชุมชนตัวเอง และแยกย้ายทำ Workshop กิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมจับคู่ภาพ กิจกรรมกระซิบส่งสาร กิจกรรมอักษรนำคำตอบ และ กิจกรรมใบ้คำ  สำหรับบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างคึกคัก และสนุกสนาน น้อง ๆ ทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
น้องใบข้าว – ณัฐณิชา สังข์ทอง

 น้องใบข้าว –  ณัฐณิชา สังข์ทอง อายุ 15 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา เผยความรู้สึกว่า “หนูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรกค่ะ มีเพื่อนชวนมาก็เลยลองมาสมัครค่ะ เหตุผลที่มาเพราะอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่วนตัวหนูอยากทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยค่ะ เพราะรู้สึกว่าจะเป็นการฝึกฝนเรื่องความกล้าให้ตัวเองด้วย กิจกรรมนี้มีประโยชน์มากค่ะเพราะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ดีใจที่มีโครงการดีๆ แบบนี้และอยากให้มีไปเรื่อย ๆนะคะ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน Bangkok River Festival 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 กันเยอะๆ นะคะ”

น้องแพร-นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม

น้องแพร-นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม นักศึกษาโครงการ Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 10  ชั้นปี 4 คณะวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นตัวแทนพูดถึงการกิจกรรมครั้งนี้ว่า “กิจกรรมวันนี้พวกเราในนามนักศึกษาโครงการ Beta Young Entrepreneur ได้รวมตัวกัน 15 คนค่ะ เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ เยาวชนเจ้าบ้าน โดยเราได้แบ่งหน้าที่กันว่าใครทำในส่วนใด เช่น คิดเกมที่อยู่ในกิจกรรมฐานต่างๆ เพื่อ ให้น้อง ๆ ให้ร่วมกันสนุกเพราะทราบว่าน้อง ๆ แต่ละวัดยังไม่เคยได้รู้จักกันให้ทำความรู้จักคุ้นเคย จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดในการกิจกรรมฯลฯ ส่วนตัวของแพรจะดูแลเรื่องสวัสดิการค่ะ จะดูแลเรื่องขนม เครื่องดื่มและอาหารกลางวันให้น้อง ๆ เรียกว่าวันนี้พร้อมมากสำหรับมาให้ความรู้และความสนุกกับน้อง ๆ ทั้งวันเลยค่ะ”

คุณสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

ทางด้าน คุณสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023  สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ให้ข้อมูลว่า “กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งของงาน Bangkok River Festival 2023 ที่ได้การสนับสนุนหลักจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นงานเทศกาลลอยกระทงที่ไม่ได้จำกัดแค่ในส่วนของงานประเพณีเท่านั้นแต่เป็นการจัดการในเรื่องการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โดยเราให้ความสำคัญของเยาวชนที่จะมาสืบสานเรื่องประเพณีวัฒนธรรม โดยน้อง ๆ เยาวชนเหล่านี้จะมาทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเปรียบเสมือนทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย คอยบอกเล่าเรื่องของสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เราทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 น้อง ๆ เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราจัดงาน โดยงานนี้แต่ละคนได้มาฝึกทักษะด้าน การสื่อสาร การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนต่างๆ และจะเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ สืบสานผ่านเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป”           

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ  ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความยั่งยืน และพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในงาน “Bangkok River Festival 2023” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566

Recommend

casino fb88 nhà cái w88 Đường link w88 tải 68 game bài 68 game bài đổi thưởng