link 12bet 2888k

เที่ยวงาน “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”

เที่ยวงาน “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”

เที่ยวงาน “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ชวนลอยกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์” เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรม

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สำหรับงานเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” ชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 รวม 3 วัน โดยจัดบนพื้นที่ 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร / วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร / วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร / ท่ามหาราช / ท่ายอดพิมาน ริเวอร์วอร์ค / เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ / สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และล้ง 1919 นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน “Lamphun River Festival” ณ พื้นที่ถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 

และยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมการรณรงค์การลอยกระทงใน “บ่อลอยกระทงรักษ์โลก” กับการลอยกระทงในระบบปิด เพื่อลดจำนวนกระทงในคลอง พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถิติการรณรงค์การลดจำนวนขยะกระทงที่จัดเก็บโดยกทม. ผ่านการเก็บแต้ม SX Point ใน SX Application

โดยในแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมและไฮท์ไลท์มีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่พอสังเขปดังนี้

  1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) 

ร่วมสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร สักการะพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)  จุดประทีบบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี เพื่อสร้างมงคลร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต ร่วมบ่อลอยกระทงรักษ์โลกประทีปเทียนหอม พบกับการแสดงจากสถาบันการศึกษา การแสดงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม และร้านค้าชุมชน/ร้านย้อนยุคข้างวัง และร้านค้าชุมชน

  1. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ร่วมสักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ขอพรหลวงพ่อรุ่งอรุณเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง เวียนเทียนพระปรางค์ 4 ทิศ ทำประทักษิณโดยรอบ ร่วมลอยกระทง บ่อลอยกระทงรักษ์โลกประทีปเทียนหอม พบกับการแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากสถาบันการศึกษา และออกร้าน ร้านค้าชุมชน

  1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ร่วมสักการะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อซำปอกง) และพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ทำบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโต มงคลมั่งคั่ง ร่วมลอยกระทง บ่อลอยกระทงรักษ์โลกประทีปเทียนหอม พบกับการแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากสถาบันการศึกษา และออกร้าน ร้านค้าชุมชน 

  1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ลอดพระบรมธาตุเจดีย์เสริมสิริมงคล และ สักการะพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา สักการะหลวงพ่อพุทธนาคน้อย ลอดพระบรมธาตุเจดีย์เสริมสิริมงคล ลอยประทีปเทียนหอม บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พบกับการแสดงดนตรีและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากสถานศึกษา และออกร้าน ร้านค้าชุมชน

5.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

    ร่วมสักการะพระประธานยิ้มรับฟ้า พระประธานวัดระฆังฯ และรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ร่วมลอยกระทง บ่อลอยกระทงรักษ์โลกประทีปเทียนหอม พบกับการแสดงดนตรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากสถาบันการศึกษา และออกร้าน ร้านค้าชุมชน

  1. เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์

อิ่มเอมไปกับ ประเพณีลอยกระทง ร่วมลอยกระทง บ่อลอยกระทงรักษ์โลกประทีบเทียนหอม และกิจกรรมมากมาย ตระการตากับทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา รื่นเริงงานวัดร่วมสมัย ซุ้มเกมงานวัด คอนเสิร์ตชิลล์ ชิลล์ จากศิลปิน การแสดงวงดนตรีLive band การแสดงวงดนตรี แตรวงร่วมสมัย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม การแสดงโปงลางศิลป์ อีสาน วงโปงลางโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กิจกรรมร่วมประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง พบกับการออกร้านค้าชุมชน ช้อปของกินอร่อยมากมาย ซุ้มเกมงานวัด และซุ้มจำหน่ายกระทงจากนักศึกษา

  1. ท่ามหาราช

ช้อป ชม ชิม ริมเจ้าพระยา เส้นทางสัญจรระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ซุ้มกระทงบุฟเฟ่ต์ ที่สามารถสร้างสรรค์กระทง D.I.Y. ด้วยตัวเอง พร้อมลอยลงแม่น้ำที่ท่าน้ำ ชมและร่วมรำวงย้อนยุค และพบกับซุ้มเกมนานาชนิด ชวนคนรู้ใจ ฟังดนตรี ยามค่ำคืน พร้อมรับประทานอาหาร วิวแม่น้ำเจ้าพระยา เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงาน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้ามากมาย

8.ท่ายอดพิมาน  ริเวอร์วอร์ค

พบกับซุ้มเกมส์งานวัด พร้อมเที่ยว ชิม ช๊อป กับอาหารหลากหลายชนิด พร้อมเพลิดเพลินกับงานริมแม่น้ำเจ้าพระยา เทศกาลแสงไฟ และร้านค้าชุมชน 

  1. สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม  

สัมผัสเสน่ห์ความงามหลากมิติของไทย ชมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ชิมอาหารอร่อย ลอยกระทงในบ่อลอยรักษ์โลก เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงขับร้องเพลงเรือ, การแสดงหุ่นคน,  การแสดงดนตรีย้อนยุค จากโรงเรียนศรีกันต์ (วัฒนาอุปถัมภ์) 

  1. ล้ง 1919

สักการะขอพรเจ้าแม่หม่าโจ้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปอาคารจีนโบราณยามค่ำคืน ชมหนังกลางแปลง และชมดนตรีสดริมน้ำเจ้าพระยาในคืนพระจันทร์วันเพ็ญ

นอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ยังได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูนจัดงาน  “Lamphun River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานหน้าคุ้มเจ้าสุริยา ถนนรถแก้ว จ.ลำพูน พบกับแสงสีเสียงสุดอลังการ ขบวนถวายโคมพระรอด เคลื่อนขบวนผ่านถนนรถแก้ว สักการะพระรอดหลวงวัดมหาวัน ชมการแสดงดนตรีวงเครื่องเป่าและเครื่องสาย เวทีหลัก ณ คุ้มเจ้าสุริยา และนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง คุ้มเจ้ายอดเรือน และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ณ ถนนรถแก้ว สะพานบุญ เชื่อมพระธาตุ-พระรอด จังหวัดลำพูน และ ช้อปสุดมันส์กับมาร์เก็ตเพลต กาดมั่วคัวแลง เสน่ห์อาหารและขนมภาคเหนือ ตลาดนัดรักษ์โลกจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมประเพณี พร้อมดื่มด่ำไปกับอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปกับ “ลำนำ วันเพ็ญ” ได้ในงาน “Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ 9 และ Lamphun River Festival ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

Recommend

casino fb88 nhà cái w88 Đường link w88 tải 68 game bài 68 game bài đổi thưởng